Neji se po odchodu od Hinaty vydal do svého pokoje, který byl hned vedle. Zavřel za sebou dveře a unaveně se po nich svezl dolů. Jeho oči strnule hleděly do prázdna a v hlavě se mu míhaly vzpomínky.

Tsunade ho poslala brzo ráno pro Naruta, aby ho k ní dovedl. Pomalu stoupal po schodech k jeho bytu. Prošel chodbou a zaklepal na dveře. Za malou chvíli mu otevřel Naruto, oblečený jenom v kalhotách.
„Naruto, máš se …,“ dál se nedostal, jelikož za Narutem zahlédl Hinatu, která měla na sobě jenom tričko sahající ji do půli stehen.
Chvíli stáli všichni tři nehnutě. První se vzpamatoval Neji. Blesku rychlým pohybem chytil Naruta pod krkem a přitiskl ho ke zdi: „Ty..!“
„Neji, prosím tě uklidni se,“ snažila se ho utišit Hinata. Pověsila se mu na ruku, ale Neji držel pevně. Naruto se taky snažil jeho ruku strhnout, ale ani jeden moc úspěšný nebyl.
„Můžeme to vysvětlit,“ zkusila to znovu. Ani tady se moc přesvědčit nedal. A tak to zkusila jinak: „Neji, zabiješ mi manžela!“
„Cože,“ vykřikl překvapeně. Podíval se na Naruta, který byl už v obličeji celý červený. A pustil ho. Ten sklouzl dolů po zdi a zhluboka nabíral vzduch do plic. Hinata se k němu starostlivě sklonila a snažila se zjistit, jestli je v pořádku. Naruto, ale jenom mávl rukou na znamení, že je ok.
„Chci to vysvětlit,“ ozval se naštvaně Neji.
„Hned,“ odvětila Hinata. Stoupla si, zavřela dveře na chodbu a ukázala směrem k několika židlím, které tam stáli. Naruto už se na jednu přesunul. Neji zaujal pozici na druhé a ona si sedla na třetí.
„Takže,“ chtěl vědět.
„No jak začít,“ červenala se Hinata.
„Já to řeknu,“ vzal si slovo Naruto a chytnul ji za ruku. Neji to všechno sledoval vzteklým pohledem. A Naruto začal vyprávět, co všechno se událo na svatbě klanu Fujimura. Vyložil mu, jak zastupovali oba snoubence a jak museli předstírat svatební obřad. A také to jak dostali do rukou svatební potvrzení. Když skončil, oba se zadívali na Nejiho, který se tvářil, jakoby dostal facku.
„A proč, jste něco neřekli,“ zeptal se nakonec.
„Víš, jak by zareagoval náš klan,“ řekla Hinata. „Buď by nás zabili oba nebo jenom Naruta. A to jsem nechtěla.“ Po celou dobu vyprávění ji držel za ruku, teď jí ji stiskl ještě pevněji a usmál se na ni. A ona mu úsměv oplatila.
Neji to všechno sledoval a všiml si, jak je Hinata šťastná.
„Neji,“ řekla pevným hlasem, který u ní neznal. „Jestli to řekneš našemu klanu, tak tě zabiju. Vůbec si to nebudu rozmýšlet. Nenechám si vzít, to jediné na čem mi záleží. Celý můj život mi jenom dávali najevo, že nemám dost síly na to vést klan, a proto jim nic nedlužím. Se svým životem si budu nakládat, jak chci já.“
Dotyčný to sledoval překvapeným pohledem, ale v hlouby srdce byl šťastný za Hinatu. Věděl o jejím postavení v klanu, o všem co si musela vytrpět. A teď ji tady viděl šťastnou.
„Nikomu nic neřeknu, dokud nebudete chtít,“ slíbil nakonec, čímž oba překvapil. „Jestli jsi šťastná, jsem rád. Ale Naruto jestli ji kdy ublížíš, tak budeš mít, co dělat se mnou!“
„Neboj,“ řekl, přitáhl si ji k sobě na klín a pak si vzpomněl: „A co jsi vlastně chtěl?“
„A jo,“ uvědomil si Neji. „Rychle se obleč a jdeme k Tsunade.“
Naruto na sebe rychle hodil svoje oblečení, políbil Hinatu a spolu s Nejim se vydali k Páté.

Už na ně oba čekala.
„Kde se couráte,“ křikla na ně hned ze začátku.
„Vždyť, už jsem tady,“ ozval se Naruto a vyplázl na ní jazyk.
„Mám pro tebe Naruto nějaké novinky,“ začala vážně, přehlížejíc jeho jazyk. V obou hrklo, že už snad přišla na to, že jsou s Hinatou svoji. „Přišlo to z Kamenné. Dostala se jim do rukou informace, že Sasuke by se měl objevit zítra u Listové.“
Když toto řekla, rozhostilo se v kanceláři hrobové ticho. Neji se po očku díval na Naruta, ale ten byl v šoku.
„Teď, když…,“ zašeptal.
„Cože jsi říkal,“ zeptala se Tsunade.
„Nic,“ odvětil. Ale Neji moc dobře věděl, co se mu honí hlavou.
„Vyšlu dva týmy ANBU, aby ho chytili a přivedli sem,“ pokračovala Tsunade. „Můžeš se k nim připojit a zkusit ho přemluvit, ale myslím si, že to moc nepomůže.“
„Dobře,“ kývl souhlasně Naruto a chystal se k odchodu. Neji se rozběhl za ním.
„Co to s ním dneska je,“ divila se. „Normálně by chtěl jít už dneska.“

„Naruto, počkej,“ zavolal na něho Neji. „Co budeš dělat?“
„Já nevím,“ řekl nešťastně. „Nechci teď nechat Hinatu samotnou, ale Sasuke je jako můj bratr. Chtěl bych jít za ním hned a ne čekat až do zítra.“
„Víš, co promluv si s Hinatou,“ navrhl.
„Hmm. Udělám to hned. Pojď se mnou.“
Rozběhli se k Narutovi bytu. Dorazili tam poměrně rychle a dovnitř se skočili oknem. Svým příchodem vylekali Hinatu, která lenošila na posteli.
„Ježiši, vy jste mi dali,“ smála se.
„Promiň,“ omluvil se Neji.
„Naruto, co se děje,“ všimla si hned.
„Sasuke se má zítra objevit u Listové,“ sedl si na volnou židli. „A Tsunade na něho chce poslat ANBU.“
Chtěl pokračovat, ale ona ho přerušila: „Naruto, běž za ním dřív než oni!“
Oba se na ní překvapeně podívali a ona pokračovala: „Vím, že ho máš rád jako bratra. Viděla jsem, jak jsi trpěl, když utekl k Orochimarovi. Sama jsem se pokusila pomoc, ale moc to s tím broukem nevyšlo. “
Naruto se nezmohl na jediné slovo, jenom se na ní díval.
„Běž za ním dneska v noci,“ řekla. „Najdi ho dřív než oni a přiveď ho zpátky do Listové.“
„Hinato,“ vzdychl. Hinata se zvedla z postele, přešla k němu a objala ho. Ten si k sobě přitiskl ještě víc, jako by jí měl ztratit a pak ji zašeptal do vlasů: „Díky.“

Na Skrytou Listovou se snesla noc. A na kopci za ní se sešli tři osoby. Naruto, Hinata a Neji.
„Hinato, je ještě čas si to rozmyslet,“ zeptal se jí Naruto.
„Ne, jenom běž, budu tady na tebe čekat,“ zamítla a pevně ho objala.
„Naruto, vem si tohle,“ ozval se Neji a podával mu katanu. „Je po mém otci. Já ji nepoužívám, ale mohla by pomoct tobě.“
„Neji, to nemohu přijmout,“ namítl Naruto.
„Jen ber, vrátíš, mi ji až se vrátíš.“
„Dobře,“ souhlasil a pověsil si ji na záda. Znovu si k sobě přitáhnul Hinatu a znovu ji pevně objal. „Brzy se vrátím.“
Sáhl si za krk, odepjal si od tam přívěsek Prvního a připjal ho Hinatě. Překvapeně se na něho podívala a udělala to samé s řetízkem, co dostala o něho. Přes její hlavu se podíval na Nejiho a ten jenom kývl. Byli už spolu domluvení. Pak se od ní odtrhl a zmizel do noci.
Zůstala tam stát a se slzami v očích se dívala za ním. Neji si ji přitiskl k sobě a řekl: „Neboj, vrátí se.“

Neji se ze vzpomínek vrátil zpátky do současnosti a složil hlavu do dlaní. Slíbil jí, že se Naruto vrátí a takhle to dopadlo. Zvedl oči a podíval se na noční stolek, ve kterém v zásuvce měl tři dopisy od Naruta, kdyby se něco stalo. Doufám, že je nebude muset nikdy otevřít, ale teď….
Už se chtěl zvednout, že si pro ně dojde, ale zaslechl tiché vzlyky z vedlejšího pokoje. Rychle se zvedl a rozběhl se k Hinatě. Otevřel dveře, uviděl ji klečet na zemi a plakat. Zavřel dveře a přiklekl k ní.
„Hinato,“ zašeptal a přitáhl si jí k sobě do náručí. Ona se k němu jenom pevně přitiskla, zabořila hlavu na jeho hruď a rozplakala se ještě víc. I Nejimu se po tvářích rozlily slzy. Oba teď truchlili nad ztrátou Naruta.

to be continue

13.08.2008 13:45:51
morituri
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one