Naruto se probudil pod tíhou slunečních paprsků, jejichž svazky se plíživě těsnaly do jeho bytu. Zamžikal a uvědomil si, že vedle něj leží Kasumi. Přimhouřiv oči, přemítal, jak taková nádherná dívka může být Kyuubi. Tiše vstal, převlékl se a zamířil do kuchyně připravit snídani.

 

Kasumi udeřila do nosu vůně vajíček a toustů s máslem. Protáhla se a do oka jí padla připravená snídaně na stole. Když se usadila ke stolu, povšimla si nepříliš úhledným písmem popsaného kusu papíru. „Šel jsem napřed. Najez se a přijď k bráně. “

 

Sasuke se opíral o kmen stromu a zamyšleně hleděl kamsi do dálky. Hlavou mu prolétla myšlenka, kterou vzápětí utnul příchod Naruta. Mlčky kývnul na pozdrav a oba usedli na blízkou lavičku. Chvíli ticha přerušil naléhavým hlasem Sasuke: „Co se skutečně stalo, když tě zajala Akatsuki? Ještě jsem neslyšel, že by kdy vůbec došlo k přerušení rituálu vyjmutí... “

 

Naruto přemýšlel. Nechtěl svému příteli příliš lhát. „Je to komplikované. Ten obřad byl úspěšný pouze z poloviny. “ Sasuke jej obdařil nechápavým pohledem. Naruto si povzdechl. „Jinými slovy řečeno, Kyuubi je pryč, ale jeho síla zůstala. Právě ta mi pomohla přežít. “ Sasukemu se na tváři objevil úsměv, který se pozvolna měnil na neovladatelný smích. Naruto pobouřeně nakrčil obočí. „Co je na tom vtipného?! “ Sasuke se uklidnil a zhluboka se nadechl. „Jen my dva, vzpomeň si na školu. Ty jsi nesnášel mě a já tebe. Ke všemu ses projevoval jako naprostý idiot.. A teď tu sedíš a snažíš se mi vysvětlit věci, které nechápu. Oba dva jsme se změnili víc, než si vůbec dokážeme připustit.. “ Naruto se postavil a strčil ruce do kapes. „Pokud jde o změnu k lepšímu, není co řešit. “ Sasuke měl odpověď na jazyku, když v tom je vyrušil Kakashi.

I Sasuke se přiměl vstát a senseie pozdravil. Nad jeho pozdním příchodem už se ani nepozastavili. Naruto se protáhl a mírně strnul, když si uvědomil Kasumiinu přítomnost. Vzpamatoval se a s širokým zívnutím hlasitě poznamenal: „Je čas vyrazit! “ Zamířil k cestě směrem od Konohy. Sasuke s Kakashim jej následovali a Kasumi se tiše přidala.

Když se schylovalo k poledni, dorazili do vesnice Mizu, kde Kakashi vyhlásil přestávku. U malého stánku s občerstvením se zastavili na čaj a rozmlouvali o společném postupu. Když šálky dávno zely prázdnotou, opět vyrazili.

Sešeřilo se. Kakashi nechtěl cestovat nocí a tak dal povel k utáboření se. Naruto tiše brblal, ale připojil ruku k dílu. Zanedlouho bylo tábořiště připraveno a Naruto usnul, sotva se uložil. Intenzivní chrápání dozajista vyplašilo zvěř v okolí. Sasuke seděl u ohně a zamyšleně pozoroval praskající oheň. Kakashi se uvelebil pod stromem a vytáhl knihu.

Kdoví, kolik času uplynulo, když se Naruto probudil na rozkvetlé louce. Zmateně se rozhlédl po okolí. Všude kolem rostly barvami hýřící květiny, v korunách stromů zpívali ptáci a sem tam zahlédl poletovat motýla. Naruto se poškrabal na hlavě. Vtom v dálce zpozoroval blížící se postavu. Ve chvíli, kdy rozeznal její rysy, nechtěl uvěřit vlastním očím. Stál před ním  Minato Namikaze, Čtvrtý Hokage. Dotyčný se na Naruta zahleděl s milým úsměvem na rtech. „Vyrostl z tebe skvělý ninja. Tvá matka by byla pyšná. “ Pýchu v jeho hlase nebylo možné přehlédnout. Naruto zčervenal a vykoktal ze sebe slova díků. Poznámka o jeho matce jej ovšem zarazila. „Vy jste znal mou mámu? “

Loukou se začal prohánět ledový vítr. Minatův obličej zesmutněl. „Víš, Naruto, nechtěl jsem, aby ses to dozvěděl takto. Sarutobi si mnohé o tvé minulosti nechal pro sebe. “ Povzdechl si a pohlédl Narutovi do očí. „Tvoje matka byla krásná žena a výborný lékařský ninja. Jmenovala se Kushina. Byla to žena, kterou jsem miloval a která se také později stala mou družkou. “ Narutův nevěřícný výraz vystřídalo náhlé poznání. „Takže to.. To znamená.. Že jsi můj.. Otec?“

„Proč jsem se to nedozvěděl dřív? “ „Měl ses to dovědět v den, kdy splníš chuninskou zkoušku. Smrtí Sarutobiho se ovšem věci zkomplikovaly. Nemám mnoho času na vysvětlování.. Až se vrátíš do vesnice, zajdi do místního archivu a vyžádej si svitek s číslem 156. “ Minato zvážněl a zahleděl se na Naruta přísným pohledem. „Ty jsi uzavřel dohodu s Kyuubim, je to pravda? “ Mladíkovi přeběhl mráz po zádech. „Kasumi mi zachránila život. Věřím jí, “ odvětil opatrně. „Tak Kasumi... “ Čtvrtý pobaveně zakroutil hlavou. „Což o to, ale měj se na pozoru před Madarou. “ „Je hodně silný? “ „Odpověď hledej u Kasumi, já s ním nikdy nebojoval. Vyčerpal jsem své limity, nyní budu muset odejít. Jsem šťastný, že mám takového syna... “ Než Naruto stihl jakkoliv zareagovat, svět se s ním zatočil a probudil se v táboře. Sasuke jej provrtával zvídavým pohledem. Naruto se vymotal z přikrývky a sdělil mu, že se jde projít.

Pomalu se rozednívalo a mladý ninja seděl na kameni uprostřed hlubokého lesa. Zamyšleně hleděl kamsi do prázdna. Po chvíli sestavil několikero pečetí a v záblesku energie zmizel. Přenesl se do tábora, kde spali Sasuke a Kakashi. Potichu se uložil na své místo a snažil se na chvíli usnout. Kakashi se na něj z polospánku krátce podíval a vrátil se zpět do svého světa snů.

to be continue
05.12.2009 11:41:27
morituri
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one